Maria Kallas Theatre
Chicago

Athens December 2019 / Written by J. Kander / Conductor: Alexios Priftis / Director: Yiannis Kakleas / Set: Manolis Pantelidakis / Costumes: Giorgos Segredakis / Cast: Nandia Boule, Maria Diakopanagiotou, Daphne Lamprogianni, Aimilianos Stamatakis, Minos Theocharis, Giannis Poimenidis

Back to Top
Return Back
Close Zoom
Stella Kaltsou | Lighting Design